Przydatne strony dla osób niepełnosprawnych

/, Baza Wiedzy/Przydatne strony dla osób niepełnosprawnych

Przydatne strony dla osób niepełnosprawnych

Publikacja przygotowana przez Ministerstwo rozwoju – Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/publikacje/fundusze-europejskie-bez-barier/Fundusze%20Europejskie%20bez%20barier%20-%20broszura.pdf

 

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy. Podręcznik dobrych praktyk
http://www.niepelnosprawni.pl/files/www.niepelnosprawni.pl/public/rozne_pliki/wsparcie1_3.pdf

 

Historie osób z niepełnosprawnością, które pomimo pewnych ograniczeń zdecydowały się na podjęcie prób wejścia na rynek pracy .
http://www.niepelnosprawni.pl/files/www.niepelnosprawni.pl/public/rozne_pliki/pracabez13.pdf

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych to dokument, w którym osoba z niepełnosprawnością może znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące jej przysługujących praw.
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/prawo—ustawy/Ustawa%20o%20rehabilitacji%20(…).pdf

 

Jest strona biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych można znaleźć tu niezbędne informacje na  temat obowiązujących aktów prawych dotyczących osób z niepełnosprawnością, publikacje, informacje na temat zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, wykaz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz organizacje pracodawców.
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
www.pfron.pl

 

ABC osoby z niepełnosprawnościami. Na tej stronie można znaleźć najnowsze zmiany w przepisach, podstawowe prawa osób niepełnosprawnych, informacje na temat orzecznictwa, wybranych świadczeń, opieki zdrowotnej itp.
http://abc.lzinr.lublin.pl/  

 

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych –została ustanowiona mocą Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r, w której Sejm uznaje, że „ osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji”.
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/uprawnienia-osob-niepelnosprawnych/Karta%20Praw%20Osob%20Niepelnosprawnych.pdf

 

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych została stworzona  w nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.  Jest to pierwszy międzynarodowy akt prawny, który odnosi się kompleksowo do osób z niepełnosprawnością. Celem Konwencji jest przede wszystkim popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz poszanowania ich godności.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001169

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2010/s/254/1700

 

By | 2017-06-19T13:23:35+00:00 10/05/2017|Categories: Aktualności, Baza Wiedzy|