Urządzenie do pionizacji

//Urządzenie do pionizacji

Urządzenie do pionizacji

Category:

Description

Pacjenci, którzy z różnych przyczyn mają ograniczone możliwości samodzielnego osiągania pozycji pionowej, stania i chodzenia, wymagają stopniowej pionizacji. Jest ona jednym z głównych elementów wczesnej rehabilitacji. Zapobiega ona skutkom długotrwałego przebywania w pozycji leżącej lub siedzącej, takim jak infekcje dróg oddechowych, zaburzenia krążenia krwi, zaniki mięśni, przykurcze stawów, utrata masy kostnej czy pogorszenie perystaltyki jelit. Równie ważnym celem pionizacji jest odtwarzanie prawidłowych wzorców postawy i funkcji lokomocyjnych.

Urządzenie do pionizacji statycznej. Służy do biernej pionizacji pacjenta. Przebywając w urządzeniu pacjent czuje się bezpiecznie. Następuje adaptacja zmysłu równowagi, adaptacja organów wewnętrznych do nowej pozycji ciała, adaptacja układu krążenia do nowych warunków i do większego obciążenia. Pacjent będąc w urządzeniu, dodatkowo może wykonywać proste czynności domowe. Stabilna konstrukcja,  szerokie i dające poczucie stabilizacji pasy piersiowy i biodrowy to podstawowe elementy, które zapewnią komfort i bezpieczeństwo podczas terapii. Będąc w urządzeniu pacjent może zostać poddany zabiegom rehabilitacyjnym, a także wykonywać proste czynności domowe. Cztery koła skrętne, umożliwiają swobodne przewożenie pacjenta w pozycji stojącej. Podpórki pod pacht stosowane są dla lepszej stabilizacji pionizowanych pacjentów, ze słabą kontrolą tułowia

Urządzenie można stosować w następujących jednostkach chorobowych:

 • porażenie kończyn dolnych
 • porażenie czterokończynowe
 • stwardnienie rozsiane
 • zaawansowane choroby demielinizacyjne
 • czwarty okres choroby reumatycznej
 • dziecięce porażenie mózgowe
 • przepukliny oponowo rdzeniowe
 • złamania kręgosłupa z porażeniami
 • stany po urazach kręgosłupa – odcinka lędźwiowego, piersiowego, szyjnego

Wyposażenie:

 • stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce
 • obejma biodrowa z pasem biodrowym
 • obejma piersiowa z pasem piersiowym
 • stabilizator stóp

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Urządzenie do pionizacji”

Your email address will not be published. Required fields are marked *